Legalett
Hem   |    
Lediga jobb   |    Om Legalett   |    Kontakt   |    Legalett Internationellt    Legalett Byggsystem AB

Legalett
> Golvvärme > Mer om luftburet  Banner Slider Demo - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
Legalett värmeaggreagat kan anslutas till vilken värmekälla som helst
Den varma luften cirkulerar i ett slutet rörsystem
Säker golvvärme som passar all nybyggnation - i alla våningar
Inbyggd kvalité och harmoni. Driftsäkert, ekonomiskt och tryggt

Funktion

Med Legalett golvvärme drivs värmen genom hela grunden med vanlig luft i helt slutna kanaler.

Luften cirkulerar med hjälp av både tryck och sug i lika delar. Värmen sprids till rummen genom betongen och gör golven sköna och inomhusklimatet behagligt.
Dessutom är det enkelt att hålla en stabil rums-temperatur med endast någon grads variation, som beror på aktiviteten i rummet eller snabba svängningar i temperaturen utomhus.
Systemen är projekterade och sammansatta efter byggnadens geometri och värmebehov.
Det kan både användas i grund och bjälklag, och passar för alla typer av byggnader, allt från villor till daghem, skolor, kyrkor, idrottshallar och industrier.
Golvvärmeslingorna levereras isolerade för de delar som löper under ytor som inte ska värmas, exempelvis i direkt anslutning till fördelningslådor. Det gör också att Legalett undviker den fläckvisa värmekoncentrationen som annars vanligen uppstår med vattenburen golvvärme.
Slingorna placeras tätare med hänsyn till värmeförluster vid ytterväggar och fönsterpartier – där även golvvärmen kompenserar med extra effekt.


Kortare byggtid

Monteringen av rörsystemet inför gjutningen går fort och är oerhört enkel. Rörslingorna levereras färdigkapade, sammanfogande på styrtråd och littererade, till byggplatsen för snabbt montage. De färdiga slingorna är i sin utformning optimerade för byggnaden. Vid montaget på arbetsplatsen vecklas de helt enkelt ut på sin förutbestämda plats efter ritning och sammanfogas med värmeaggregatlådan. Ingen provtryckning av systemet är nödvändig.

Effektiv byggvärme

Grunder med Legalett golvvärme torkar ut betydligt fortare än traditionella grunder tack vare att ett portabelt byggvärmeaggregat ansluts till golvvärmesystemet så fort plattan är väderskyddad av överbyggnaden. Byggfukten i kanalerna försvinner helt – och tiden fram till golvbeläggning kortas väsentligt. Dessutom minskar bygg-värmeaggregatet risken för att bygga in fukt i resten av huset tack vare att byggmiljön blir så gynnsam och torr. Inga andra värme-källor behövs.
Byggvärmeaggregat tillhandahålls av Legalett under byggtiden.


Alltid lagom värme – sommar som vinter

Legalett har flera moderna system för effektiv värmereglering. Som standard har vi termostater för rumsvis värmereglering med möjlighet att ansluta externa givare för mätning och styrning av golvtemperaturen. Som tillval har vi avancerade system som ser mönster i användarens beteenden och anpassar sig efter det.

Kapa energikostnaden!
Våra mer avancerade reglersystem med tidstyrning ger möjligheter att köpa dygnets värmebehov när det är som billigast. Under natten är el-priset i regel betydligt lägre. Med timdebitering tillsammans med tidstyrning ser du till att dra nytta av det.  Du kan också använda funktionen nattinlagring om du har tim-debiterad eltaxa – det sparar också pengar.

Inget underhåll – bara snyggt och skönt

Att Legalett golvvärme är ett helt slutet system innebär att det inte har någon rensningsplikt. Det kräver inget underhåll alls! Och det har en obegränsad livslängd. Den enda del som kan behöva bytas är fläkten, som normalt håller runt 15 år. Systemet är helt dolt i grunden, förutom en golvlucka som inte behöver öppnas regelbundet utan kan placeras i klinkergolv, parkettgolv eller fast inredning som skåp och spis. Du slipper alltså fula och skrymmande väggmonterade fördelare någonstans i huset. Och du slipper alla element och radiatorer – oerhört snyggt och skönt.


Lätt att byta värmekälla

Legaletts golvvärme gör dig helt flexibel. Du kan byta till vilken värmekälla som helst – oberoende av vad du en gång hade när värmesystemet var nytt. Luften i kanalerna kan värmas med varmvatten från värmepump, fjärrvärme etc via Legalett värmeaggregat med vatten/luftväxlare eller elelement. Det är enkelt att byta till den mest fördelaktiga energikällan.

Fjärrvärme, värmepump,
pellets m.m.

Välj det mest fördelaktiga
alternativet för dig och dina behov.
Aggregat för
värmevatten alt. elvärme

Växlar värmevatten till varm luft alt. elupvärmning av luften som
recirkulerar i det slutna rörsystemet.
Legalett Värme-aggregat
Trygg och effektiv värmegrund som ger dig maximal komfort och flexibilitet för framtiden.


Tillbaka